Plasman vozača i timova u 2021.

Plasman vozača posle VN Velike Britanije

Plasman timova posle VN Velike Britanije